Events

News & Activies
UPCOMING & ON GOING

News, Events and Activities

10 ก.พ. 2561

TEDxChiangMai 2018

กลับมาพบกันอีกครั้ง TEDxChiangMai 2018 กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ “Our Common Future อนาคตของเรา”

อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2560

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านต่อ
7 ธ.ค. 2560

JFCCT/EABC Conference

‘The Internet 2017-2021’ Digital Economy

อ่านต่อ
7 ธ.ค. 2560

ICT CONFERENCE

THE INTERNET 2017-2021

อ่านต่อ
16 ก.ย. 2560

Sound Muan (ซาวด์ม่วน)

มาแล้วค่ะมาแล้วว หลังจากที่สงสัยกันมานานว่า เอ๊ะ! ถ้าจะเข้างานซาวด์ม่วนต้องทำยังไงนะ มีขั้นตอนอะไรรึเปล่า?

อ่านต่อ
7 มี.ค. 2560

TEDxChiangMai CMU Briefing Event

เราเชื่อมั่นในพลังความคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติวิถีชีวิตของผู้คนไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกได้

อ่านต่อ

RECENT EVENTS

News and Events of Creative Chiang Mai

8 ธ.ค. 2558

6th Southeast Asian Creative Cities Forum

ออกแบบและร่วมสร้างสรรค์เมือง

อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2558

วิทยากร 18 ท่านของเรา

Southeast Asian Creative Cities Forum

อ่านต่อ
5 ส.ค. 2558

Startup Thailand & Digital Thailand 2016 (Chiang Mai)

Chiang Mai Smart City

อ่านต่อ
12 ก.ค. 2558

สัมมนาแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัล

ในภาคสังคงสูงอายุ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร

อ่านต่อ
22 เม.ย. 2558

World Intellectual Property Day 2016

Digital Creativity: Culture Reimaged

อ่านต่อ
31 มี.ค. 2558

STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology Infrastructure DataBank (STDB)

อ่านต่อ

PAST EVENTS

PAST EVENTS

30 ต.ค. 2557

Creativity x Connect

International Forum 2015

อ่านต่อ
31 ส.ค. 2557

Craft Connect

Furniture & Craft Maker Workshop

อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2557

4 th SOUTHEAST ASIAN CREATIVE CITIES NETWORK (SEACCN)

FORUM in CEBU 2015

อ่านต่อ
23 พ.ค. 2557

การสัมมนา Fashion Trend 2016 รู้ทัน เทรนด์โลก

พลาดไม่ได้ที่จะรู้ทันเทรนด์ระดับโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปสัมมนาในต่างประเทศ พร้อมรับ CD สรุป

อ่านต่อ
28 เม.ย. 2557

DIGITAL ECONOMY: THE INDUSTRY SPEAKS

28 APRIL 2015 HALF DAY CONFERENCE JOINTLY ORGANISED BY EABC AND JFCCT.

อ่านต่อ
2 เม.ย. 2557

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2558

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ภายใน 15 พฤษภาคม

อ่านต่อ

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวและกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 053 942 088-91 ext.409