Events

News & Activies
RECENT EVENTS

News and Events of Creative Chiang Mai

8 ธ.ค. 2558

6th Southeast Asian Creative Cities Forum

เวทีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 8-9 ธันวาคม 2559


ในช่วงเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2559 ( 3 - 11 ธันวาคม 2559) เชียงใหม่สร้างสรรค์ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพันธมิตร จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 ในชื่อ เวทีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


8 ธันวาคม - งานสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป “Design and co-create your city”


9 ธันวาคม - งานประชุม/สัมมนาเชิงสร้างสรรค์ “Design and co-create your city”


9 ธันวาคม - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Asian product design and development”


9ธันวาคม - งานมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจำปี 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่:


เว็ปไซต์: http://www.chiangmaidesignweek.com


เฟสบุ๊ค:www.facebook.com/chiangmaidesignweek


 


ข้อมูลเพิ่มเติม เวทีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:


เว็ปไซต์:www.seaccn.comหรือwww.creativechiangmai.com


เฟสบุ๊ค:https://www.facebook.com/events/312264495799123/


 


เวทีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ซื้อ และผู้มาเยือนจากที่ต่างๆ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ รวมถึงโอกาสสำหรับการร่วมงานในอนาคต


รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ประจำปี 2559 -งานนิทรรศการและงานมอบรางวัล


รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) จัดขึ้นทุกๆปีโดยเชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) ซึ่งจัดครั้งแรกในปี 2556 รางวัล CDA นี้เป็นความคิดริเริ่มที่มุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท และจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่นั้นมุ่งเน้นงานออกแบบร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมงานออกแบบที่ดี มีแนวคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานเชิงนวัตกรรม และนำเสนอเมืองเชียงใหม่สู่โลกภายนอกในมุมมองใหม่


ประเภทของรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ 1. สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เครื่องประดับแฟชั่น) 3. การออกแบบสื่อสมัยใหม่ 4. การออกแบบการสร้างอัตลักษณ์ 5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6.การออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักออกแบบและผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


นิทรรศการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันคนต่อวัน งานมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจับตามองเป็นประจำทุกปีของเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ซึ่งงานจะจัดขึ้น


งานนิทรรศการ


สถานที่: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์


วันที่: 3 - 11 ธันวาคม 2559


 


งานมอบรางวัล


สถานที่: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์


วันที่: 9 ธันวาคม 2559


เวลา: 16.30 - 18.30 .


ข้อมูลเพิ่มเติม:www.creativechiangmai.com/cda


 


 


งานสัมมนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Design and co-create your city”


www.eventpop.me/e/1176-southeast-asian-creative-city-forum


งานสัมมนานี้ ได้รับเกียรติจาก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, นักพัฒนาเมือง, ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี, สถาปนิก, ผู้ประกอบการเพื่อสังคม, และนักออกแบบทั้งจากไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบเมือง ผ่านความร่วมมือจากชุมชน การประชาสัมพันธ์จากผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ เมืองตัวอย่างสีเขียวและโครงการเมืองยั่งยืน และการดำเนินโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่มีส่วนในการสร้างเมืองให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ คึกคัก และมีสเน่ห์


วิทยากรจำนวน 10 -12 ท่านจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, Pan Asia network, ชุมชน TEDx, Global Thinkers network, และหน่วยงานพันธมิตร โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริง กรณีศึกษา และวิธีการดำเนินงาน โดยวิธีการนำเสนอในรูปแบบ TEDx Talk ในช่วงพัก ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยงานสัมมนาจะดำเนินด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีพิธีกรสรุปเนื้อหา


งานสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป


สถานที่: โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่


วันที่ 8 ธันวาคม 2559


เวลา: 11.00 - 17.00 . (รวมอาหารกลางวัน)


จำนวนผู้เข้าร่วม: 150 - 200 คน


 


งานประชุม/สัมมนาเชิงสร้างสรรค์


สถานที่: ร้านอาหาร Favola โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่


วันที่ 9 ธันวาคม 2559


เวลา: 9.30- 13.00 . (รวมอาหารกลางวัน)


จำนวนผู้เข้าร่วม: 40 - 50 คน


(ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/hCTYl4 และจะมีการยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง หรือติดต่อ ploy@creativechiangmai.com)


ข้อมูลเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/events/312264495799123/


 


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Asian product design and development”


งานสัมมนานี้ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานออกแบบร่วมสมัยและก้าวต่อไปของงานออกแบบ ที่รวมถึงการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นและผลิตภัณฑ์คุณภาพ งานออกแบบท้องถิ่น ที่ดึงดูดลูกค้าต่างชาติ งานสัมมนาประกอบด้วยวิทยากรต่างชาติ 3 - 4 ท่าน ผู้ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์ เบื้องลึกของแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิค วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย หลังจากน้ันเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน


กลุ่มเป้าหมายคือ คนที่อยู่ใน วงการ ผลิดภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์และงานหัตถอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีมงานได้ประสานเครือข่ายนานาชาติและความร่วมมือของพันธมิตร เพื่อให้งานสัมมนามีบรรยากาศการร่วมงานแบบนานาชาติ หลังจากสัมมนานี้ ผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วม พิธีมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่2016 ซึ่งจัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์


สถานที่:D•Bistro by Deck1 (Google map: goo.gl/x0swBs)


วันที่ 9 ธันวาคม 2559


เวลา: 14.30- 16.30 .


จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 - 40 คน


(ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ovTl9V และจะมีการยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง หรือติดต่อ ploy@creativechiangmai.com)


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/312264495799123/


 


 


< กลับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 053 942 088-91 ext.409