กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่


รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) เป็นโครงการที่ริเริ่มและมุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมดีไซน์เนอร์และการออกแบบที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องการเน้นความสำคัญของการออกแบบ การส่งเสริมของเชียงใหม่ในภาพรวมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ CDA
 
รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2556 และปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ในแต่ละปีจะมีคณะกรรมการรางวัลและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นอาสาสมัครมากกว่า 20 ท่าน (ในปีนี้มีคณะกรรมการมากกว่า 40 ท่าน) ที่ได้สละเวลาเพื่อรางวัลการออกแบบนี้ คณะกรรมการหลายท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบ รวมถึงคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในด้านการออกแบบ
 

ประเภทผลงาน

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่มุ่งเน้นไปที่ผลงานการออกแบบร่วมสมัย โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เช่น งานหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย / Product design (e.g. craft/furniture) 2. ร้านค้า/การจัดแสดงสินค้า / Retail design / product displays 3. สื่อสมัยใหม่ / New media (e.g. fonts, websites, video clips, animation, apps) 4. อัตลักษณ์ขององค์กรและการสร้างตราสินค้า / Corporate identity and branding 5. สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน / Architecture and interior design (excl. cafes and private homes) 6. บรรจุภัณฑ์ / Packaging
 

หลักเกณฑ์

เราได้กำหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบ ในภาพลักษณ์ และในความรู้สึก รวมถึงการผลิต และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
  • คุณภาพ (ของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ)
  • ผลิตขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ หรือประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ (เช่น ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้ายี่ห้อนั้น)
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับประโยชน์ คือ
  • ได้รับคำปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ จาก TCDC ผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการ CDA
  • ได้รับประสบการณ์ที่สูงขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ในเครือ Creative Chiang Mai ในประเทศและต่างประเทศและรางวัลด้านการออกแบบอื่น ๆ เช่น Demark เป็นต้น
  • ได้รับโอกาสในการแสดงผลงานในงานแสดงนิทรรศการในช่วงรางวัลการออกแบบ และการจัดนิทรรศการอื่น ๆ
  • ได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในหนังสือที่รบรวมผลงานของผู้ได้รับรางวัล CDA ทั้งหมด
  • การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีการออกแบบและการผลิตสินค้าที่ดี
 

การส่งผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน แบบฟอร์มการสมัครและ Facebook page
และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
การส่งเสริมเชียงใหม่ ในการพัฒนานักออกแบบ และผลงานการออกแบบที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าอาจเป็นทางอ้อม แต่เราเชื่อว่าควรเป็นเหตุผลที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่
 

ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุน และสปอนเซอร์

 
รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และสื่อสมัยใหม่ รวมถึงการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP), TCDC เช่นเดียวกับเครือข่ายสมาชิกเชียงใหม่สร้างสรรค์ เช่น Idea House, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) Deco-Moda และ Citylife เรายังมองหาและต้องการคำแนะนำและการสนับสนุนจากท่านอยู่เสมอ

CDA2017 Photo Gallery

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 053 942 088-91 ext.409