กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่


ผู้ได้รับรางวัล CDA 2012

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Chiang Mai Design Awards 2012 จำนวน 20 ราย ดังนี้

หมวด สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (Architecture / Interior / Retail)


01. 137 Pillars House
02. โครงการหลวง สาขาสุเทพ (Royal Project Shop, Suthep Branch)
03. โรงเรียนปัญญาเด่น (Panyaden School)
04. Veranda Spa

หมวด ของตกแต่งและหัตถกรรม (Decorative Items and Crafts)


05. บัวผัดแฟคทอรี่
06. EZA Design
07. บจก. จินเจอร์ แฟชั่น (Ginger)
08. หสน. เตาเม็งราย (Mengrai Kilns)
09. Onyx Export Co., Ltd.
11. Sop Moei Arts
12. Studio Kachama
13. Gerard Collection
14. บจก.ชิ้นงาม (Nice Piece Co., Ltd.)

หมวดเครื่องประดับและแฟชั่น (Jewelry &Fashion)


15. Rubber Killer
16. Metal Studio

หมวด สื่อและอื่นๆ (New Media and other)


16. CM Map ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหัดเชียงใหม่
17. niikkipurespirit
18. Digital Zoo
19. donot6

หมวด รางวัลแก่ไอเดีย (Inspirational Award / Award for an Idea)


20. Chiang Mai Public Space for People พื้นที่สาธรนะที่ออกแบบดีเพื่อให้คนใช้
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 86 924 5789, (+66) 87 178 2652 and (+66) 81 969 6919