>

กลัด : สำรับเมืองเหนือ

By

PaChaNa Studio

Province 

Chiang Mai

Description

กลัด จาก ภาชนะ สตูดิโอ คือ ถ้วยสำหรับใส่ของแห้งหรือของเหลว ได้แรงบันดาลใจจากภาชนะใบตองกลัดด้วยไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่น ตัวผลงานเป็นเซรามิกสโตนแวร์ (Stoneware) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า และตกแต่งรายละเอียดด้วยเทคนิคผสมผสาน งานเคลือบเป็นการเคลือบหินบด