By

SILATHIP

Province 

Tak

Description

ครกขี้เมา จาก วิสาหกิจชุมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน ศิลาทิพย์ เป็นการนำเศษหินที่เหลือใช้ในการผลิตครกหินใบใหญ่มาทำชิ้นงาน ดีไซน์ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยโดดเด่น ทำให้ครกกลายเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วย เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้น คือ เป็นครกหินขนาดเล็กสามารถใช้ตำอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ หรือนำไปเป็นครกบดยาได้ สามารถนำส่วนล่างมาใส่อาหารได้ ชิ้นส่วนด้านบนสามารถนำไปเป็นที่เปิดขวด นำไปเคาะน้ำแข็งหรือของแข็ง เช่น ก้ามปู หรือ น้ำแข็งได้ ออกแบบมาสำหรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่ต้องการความสวยงามและความคุ้มค่าในการใช้งาน