>

ครอสทู เชียงใหม่ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ต

By

I’ll design studio

Province 

Chiang Mai

Description

X2 Chiang Mai Riverside Resort’ มีการออกแบบให้กลมกลืนกับบริบทโดยรอบ ต้นไม้ แม่น้ำ และวิวดอยสุเทพ เนื่องจากต้องการรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมไว้ทั้งหมด จึงทำให้การออกแบบนั้นแยกพื้นที่ออกเป็นคอร์ต 3 ส่วน โดยมีคอร์ตต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลาง สร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นผนังอิฐที่ปิดทึบสลับกับช่องเปิด ทางเข้าออกในส่วนต่าง ๆ ใช้องค์ประกอบเรื่องช่องเปิดและปิด ในการนำแสงให้ลอดเข้ามาและเพิ่มเติมมิติให้กับตัวสถาปัตยกรรม