>

ธามารินด์ บิสโทร แอนด์ มิวสิคเฮ้าส์

By

BodinChapa Architects

Province 

Chiang Rai

Description

‘Tamarind Bistro and Music House’ คืออาคารที่ถูกปรับปรุงด้วยการตีความอย่างระมัดระวัง เพื่อเปลี่ยนมุมมองบ้านไม้เก่าที่คุ้นตาไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ โดยไม่บิดเบือนคุณค่าเดิมของสถาปัตยกรรม ต้องการให้อาคารนั้นสามารถดึงดูดผู้ใช้ต่างวัยให้กล้าเข้ามาใช้พื้นที่แบบไม่เคอะเขิน ใช้การเชื่อมต่อระหว่างบ้านและต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ที่ให้ร่มเงากับพื้นที่โดยรอบ ลดความทึบของอาคารด้วยการให้ผนังโปร่งแสงของแผ่นโพลีคาร์บอนเนตที่ถูกนำมาตีซ้อนล้อการตีซ้อนเกล็ดของการตีฝาบ้านไม้เดิม ก่อให้เกิดการสะท้อนเงาและแสงที่ผ่านทะลุให้ช่วงเวลาที่แตกต่างในช่วงวัน