>

บุญมา คาเฟ่

By

Sher Maker

Province 

Chiang Mai

Description

ผู้ออกแบบต้องการสร้างประสบการณ์ระหว่างการเดินเข้าสู่พื้นที่ Facade ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่านการมอง เนื่องจากพื้นที่แคบ จึงใช้การสร้างลำดับการเข้าถึง และสร้างภาพจำใหม่ของอาคารให้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยการสร้างพื้นที่ซ้อนตัวอาคารไว้อีกชั้นด้วยม่านพลาสติก ให้อาคารนั้นเบลอหายไปและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ที่จะต้องเปิดแง้มม่านเพื่อเข้าไปสู่พื้นที่