>

มาเร่ ซีฟู้ด

By

Iconic Create Studio

Province 

Chiang Mai

Website

facebook : maré seafood 

Description

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของแบรนด์ร้านอาหารอย่าง Maré Seafood Restaurant “Heart of the Sea” (มาเร่ ซีฟู้ด) ร้านอาหารทะเลสไตล์ Open kitchen และ Seafood bar ที่ให้คุณได้รับชมขั้นตอนการปรุงอาหารอย่างใกล้ชิดจากเชฟของทางร้าน ภายใต้แนวคิดเรื่องคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ ด้วยการใช้วัตถุดิบหลักจาก ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต