>

ร้านต้นน่าน

By

Peerapong Chinsukserm

Province 

Nan

Website

Description

‘ต้นน่าน’ ร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึกที่ตกแต่งด้วยอัตลักษ์น่านร่วมสมัย เพื่อนำเสนอสินค้าและของฝากจากจังหวัดน่านให้มีความโดดเด่นน่าเลือกซื้อ และเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การออกแบบตัวร้านคำนึงถึงการนำประโยชน์จากธรรมชาติเข้ามาใช้เพื่อประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แสงธรรมชาติในการจัดแสดงสินค้าหรือเรื่องทิศทางลม การออกแบบยังคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกเพศวัย โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้ใช้รถเข็น มีทางลาดในทุกจุดของการขึ้น-ลง หรือเปลี่ยนระดับ