>

ลำปางที่คิดถึง (ชุดกาน้ำชา)

By

Assistant Professor Srichana Jaroennet | Klinn Meechaikha | Theerawat Pojvibulsiri

Province 

Lampang

Website

Facebook: Chokdmeesook

Description

ผลงานเป็นการออกแบบลวดลายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กาน้ำชา เพื่อเป็นของที่ระลึกชุด ‘Miss U Lampang’ เนื่องจากแนวคิด ‘คิดถึงลําปาง’ ทําให้เราเลือกผลิตภัณฑ์ตัวแทนที่ทําให้นึกถึงอดีตวัยเยาว์ในความคิดถึง และชุดกาน้ำชาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นึกถึงบรรยากาศในอดีต อีกทั้งยังมีการผลิตที่โรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง ยิ่งทําให้นึกถึงโรงงานใต้เคลือบที่ผลิตกา จอก ลายมังกร จึงอยากออกแบบให้มีความเป็นลําปางผสมกับความเป็นจีน ออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุเดิมที่เป็นเซรามิก แต่เปลี่ยนมาใช้เทคนิคบนเคลือบแทนเทคนิคใต้เคลือบ เพื่อความชัดเจนของลวดลาย