>

วีฟ อาร์ติซาน โซไซตี้

By

Weave Studio

Province 

Chiang Mai

Website

Description

‘Weave Artisan Society’ เป็นโครงการปรับปรุงโรงน้ำแข็งเก่าที่มีอายุกว่า 45 ปี ให้เป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักออกแบบท้องถิ่นและผู้ทำงานฝีมือได้ทำความรู้จักกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ Weave ยังเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว จุดสำคัญหลักของการออกแบบคือพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูง วัสดุหลักที่ใช้ทั่วทั้งสถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางอุตสาหกรรมของโรงงานคอนกรีตดิบโพลีคาร์บอเนตและเหล็กในขณะที่สัมผัสของหินอ่อนสีชมพูไม้และหินขัดให้ความรู้สึกของงานฝีมือ ทั้งยังใช้ต้นไม้พืชพรรณ เพื่อเพิ่มความรู้สึกสบายในสถานที่ ผู้ออกแบบเจตนาสร้างพื้นที่ให้ค่อยพัฒนาต่อเติมไปพร้อม ๆ กับผู้คนที่เข้ามาใช้โครงการ ให้พื้นที่ปรับเข้าหาคน ผู้เข้ามาใช้จะพบว่า ทุก ๆ สัปดาห์ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไป