By

Moonler Collection Co., Ltd.

Province 

Chiang Mai

Description

ชั้นวางหนังสือ ‘สยาม’ เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของสองแบรนด์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากเชียงใหม่ ระหว่างมูนเลอร์และสยามศิลาดล โดยนักออกแบบจาก มูนเลอร์ ต้องการนําวัสดุพื้นถิ่นอย่างศิลาดล เข้ามาอยู่ในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยมองว่าถ้าเซรามิกถูกออกแบบขึ้นมาโดยตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์แล้ว คงจะทำให้ชั้นหนังสือธรรมดาได้ก่อเกิดคุณค่าที่มากขึ้น จึงเกิดเป็นชั้นหนังสือจากไม้จามจุรี ซึ่งมีที่คั่นหนังสือกับแจกันเป็นศิลาดลที่สามารถจัดเรียงสลับที่ไปมา โดยภาพรวมของชั้นวางมีความไม่ซับซ้อน หรือมีเส้นสายที่รบกวนสายตา เพื่อให้วัสดุสามารถเปิดเผยตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายที่สุด