By

Dr.Ravitep Musikapan | Kwanyo Ma-un

Province 

Phrae

Website

facebook : KWANYO

Description

‘หิมพานต์’ คือการนำเอาผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ มาพัฒนาต่อยอดในคอลเลคชั่นนี้ การออกแบบลายผ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด โดยตัวผืนผ้าทอด้วยมือและย้อมห้อมธรรมชาติ 100% โทนสีที่ได้จากสีของต้นห้อมหรือฮ่อมเป็นสีครามธรรมชาติ ผสมผสานเทคนิคการกัดลายกัดสีลงบนผ้าหม้อห้อม รวมไปถึงการปักลวดลายลงบนผ้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ขวัญโย เกิดเป็นเสื้อผ้าบุรุษที่มีความสวยงามทันสมัยใส่ได้จริง แต่ยังคง มีอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองผสมผสานอยู่อย่างลงตัว