>

อย่ามองกันที่ภายนอก คอลเลคชั่นส์

By

KH Editions

Province 

Chiang Mai

Website

facebook :  KH Editions

Description

ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากการถอดรูป (ถอดรูปแบบเก่าสู่รูปแบบใหม่) ของตัวละคร ‘เจ้าเงาะ’ ในวรรณคดีไทย นํามาตีความใหม่-ดัดแปลงใหม่-ถ่ายทอดใหม่ โดยเป็นการทํางานร่วมกับชุมชนและช่างฝีมือทางภาคเหนือ (กลุ่มทอผ้าชาติพันธุ์ไทลื้อ อําเภอปัว จังหวัดน่าน) นําเสนอการปะทะกันทั้งเส้นใยที่ตรงกันข้าม ทั้งผิวสัมผัสที่หลากหลาย ทั้งสีสันที่จัดจ้านสุดขั้ว ลวดลาย และแนวคิดที่ผสมผสานความเป็นไทยแท้ ให้เกิดความแตกต่างแปลกใหม่ และ ความเป็นหัตถกรรมร่วมกับความเป็นอุตสาหกรรม นําเสนอในรูปแบบเสื้อผ้าแนวครีเอทีฟสตรีทแวร์ที่มีโครงสร้างการออกแบบที่ไร้กฎ ไร้กรอบ ที่สามารถสร้างความสนุก ความแปลกใหม่ และความแตกต่าง ไปพร้อมกับตอบโจทย์ด้านการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมตามแบบฉบับของ “เคเอช เอดิชั่นส์”