>

เกษียณมาร์เก็ต

By

Sabudbob Studio

Province 

Chiang Mai

Description

คอนเซ็ปต์ของ เกษียณมาร์เก็ต คือ พื้นที่สร้างสุขของคนรุ่นใหญ่และเป็นพื้นที่ในการพบปะเพื่อนใหม่วัยเดียวกัน เรามีความเชื่อว่าพลังของพวกเขาจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลากหลายวัย และมากกว่านั้นเรายังได้เรียนรู้ความต้องการอื่น ๆ จากคนวัยเกษียณได้อีกด้วย จึงทำ การออกแบบวัฒนธรรมสำหรับคนวัยเกษียณยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต, การท่องเที่ยว, การรับประทานอาหาร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยเกษียณได้อย่างตรงจุด ซึ่งทำให้ โอลด์ เชียงใหม่ (Old Chiangmai) มีศักยภาพที่จะเป็น Top of Mind ของคนวัยเกษียณได้เป็นอย่างดี