>

เล็ท แพล็น มีท

By

Nithi Foods

Province 

Chiang Mai

Description

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของ Let’s Plant Meat ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชจากนวัตกรรมอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ที่ใช้พืชในการผลิต โดยแบรนด์สื่อถึงการที่เนื้อมาจากการปลูก (plant) ที่ไม่ใช่การฆ่า (slaugther) โดยเน้นการชักชวน (let’s) ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีส่วนทำให้เกิดขึ้น DNA ของแบรนด์เน้นความเป็นกันเอง ปลอดภัย และทันสมัย เน้นความเป็นผู้หญิง (feminism) สีเขียวมิ้นท์ แทนความเป็นพืช ให้ความสดใส ปลอดภัย สีแดงส้มฟลามิงโก้ แทนความเป็นเนื้อ ให้ความตื่นเต้น เฉียบ ตัดด้วยสีเหลืองเล็กน้อยเพื่อประดับ โดยออกแบบให้มีอุปกรณ์ทําสวน มารวมตัวช่วยกันปลูกเนื้อที่มาจากพืช