ทำเนียบสร้างสรรค์

ทำเนียบรวบรวมความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Creative Directory) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ทางคณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนชื่อจากแผนที่เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Mapping) เป็นการรวบรวบข้อมูลติดต่อ ของกลุ่ม องค์กร พื้นที่ และทรัพย์สินทางความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัด โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญกว่า 20 แห่ง ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดนี้จะได้ มีการเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ตลอดจนตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบ หนังสือสองภาษาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่เน้นจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม จัดงานอีเวนท์ เวิร์คช็อปและเป็นที่พำนักของศิลปินเพื่อทำงานศิลปะ มีการจัดนิทรรศการ อีเวนท์เปิดสำหรับคนทั่วไป รวมถึงเวิร์คช็อปด้านศิลปะต่างๆ

แสงดี แกลเลอรี่ เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่และแสดงงานจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสงดีมีเป้าหมายในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลงานด้านทัศนศิลป์ในชุมชนเชียงใหม่

แสงดีแกลเลอรี่เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะที่ไม่แสวงหาผลกำไรแสงดีเป็นโครงการของมูลนิธิดีเพื่อการทำงานที่เป็นประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่และแสดงผลงานจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพือเชื่อมโยงโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

ซีสเคป แกลเลอรี่ เป็นพื้นที่ศิลปะแบบเป็นกันเอง ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการ ร้านขายของดีไซน์ ชื่อ เหิร ช็อป ร้านเค้ก กาแฟ และเป็นที่พักของศิลปินด้วย

Slow Hand เป็นสตูดิโอเซรามิคตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ท่ามกลางธรรมชาติในย่านชุมชนศิลปะเป็นสตูดิโอแบบเปิดโล่งก่อตั้งโดยโดยคุณเจินและคุณถิงโดยงานเซรามิคแบ่งประเภทเป็นประติมากรรมและภาชนะรวมทั้งมีจัดคอรส์สอนปั้นดินเซรามิควาดรูปสำหรับผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการวางแผนและกำหนดนโยบาย ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สนับสนุนและอบรมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และส่งเสริมด้านการตลาดและการผลิตในประเทศผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2531 ในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานทางด้านแนวคิดทฤษฎี เทคนิคการฏิบัติและความคิดสร้างสรคค์เหมาะกับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการถ่ายภาพ ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี

ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ คือสถานที่ทำงานสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยในการสร้างงาน อาทิ เครื่องตัด Laser Cutter เครื่องทำ Digital Printing เครื่องปักที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์งานสามมิติ เป็นต้น นักออกแบบที่เปิดเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก

โป่งน้อยอาร์ตสเปซ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยวันเอก จันทรทิพย์ เพื่อให้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่ไม่แสวงหาผลกำไรให้แก่ศิลปินชุมชนและศิลปินจากต่างประเทศ โป่งน้อยอาร์ตสเปซเน้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างศิลปินชุมชนและพื้นที่ศิลปะ

พันพรรณคือสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆตั้งมาตั้งแต่ปี2546ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชนเป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเองพันพรรณพยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยการสร้างอาหารเองดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติสร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ(บ้านดิน)

เป็นหนึ่งในกลุ่มร้านหลายร้านที่มีลักษณะเป็นโคเวิร์คกิ้งสเปซ (co-working space) ในเชียงใหม่ที่ กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น Punspace จึงสะท้อนถึงกระแสและวัฒนธรรมการทำงานอย่างร่วมกัน ที่กำลังเติบโตและพัฒนาในเชียงใหม่ โดยมีสาชิกและกลุ่มคนที่มาใช้สถานที่ได้แก่ ผู้ประกอบการเริ่มต้น นักการตลาดออนไลน์ นักขาย นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนมือถือ/เวป โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบกราฟฟิก/สื่อโฆษณา podcasters บล๊อกเกอร์ ช่างภาพ ผู้สร้างภาพยนต์ นักเขียน ทนายความ และนักลงทุน

R&DISC ตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นเวทีและพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการวิจัยและพัฒนาการทางด้านนวัตกรรม ที่นี่จะมีการจัดการประชุมเดือนละครั้ง สมาชิกประกอบไปด้วยภาคเอกชน บริษัท ศูนย์วิจัยต่างๆ สถาบันการศึกษา และตัวแทนจากองค์กรหลักๆของรัฐ การประสานงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆคือจุดแข็งของ R&DISC

มีทติ้งรูม อาร์ต คาเฟ่ คือ พื้นที่แสดงงานศิลปะและร้านกาแฟ อยู่ในย่านวัดเกต เปิดเมื่อปี 2554 ที่นี่มีสลัด แซนด์วิช เค้ก กาแฟ เครื่องดื่มร้อนและเย็นไว้บริการลูกค้า มีบริเวณพื้นที่เล็กๆ ไว้จัดแสดงงานศิลปะเป็นประจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะท้องถิ่นทีมีฝีมือ ทั้งงานประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ศิลปะ สื่อผสมและงานจิตรกรรมร่วมสมัย

โครงการสนทนาธรรมกับพระ (วัดสวนดอก)
สำนักวิชาการโดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการริเริ่มโครงการสนทนาธรรมกับพระ (Monk Chat) เมื่อปีพ.ศ. 2541มีชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวพุทธสำนักวิชาการเล็งเห็นว่าหากสามารถเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่สนใจได้สนทนาธรรมกับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะก่อประโยชน์ต่อการฝึกทักษะทางด้านภาษาเอกภาษาอังกฤษของพระนิสิตที่กำลังร่ำเรียนและเป็นโอกาสในการเผยแพร่พุทธธรรมสู่สังคมโลกและยังเป็นการทำนุบำรุงบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมกิจกรรมหลักของโครงการคือMonk Chat และMeditation Retreat ในส่วนของชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้เดินทางมาสนทนาธรรมกับพระจึงได้เกิดความประทับใจในหลักธรรมของพระพุทธองค์จึงเกิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

เริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 กลุ่มเมืองเมืองเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่ารั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจจากหลากหลายด้าน เช่น ด้านสื่อ ภาพ เสียง กราฟฟิค งานสิ่งแวดล้อมและงานวัฒนธรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบคูเมืองเชียงใหม่ เริ่มต้นจากที่ คุณภราดร พรอำนวย (ปอ Northgate) ได้ริเริ่มปลูกต้นไม้บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 และมีการส่งคำท้าปลูกต้นไม้ไปยังเพื่อนๆผ่านเฟสบุคว่า หากต้นไม้ของใครตาย ต้องกระโดดคูเมืองในวันสิ้นปี

นานาจังเกิลเป็นกิจการในครอบครัวของคุณรัตติกาลเริ่มเมื่อปี2554ที่ทำครัวซองค์และขนมปังสดจากเตาจำหน่ายให้กับกลุ่มคนรู้จักและเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็มีการบอกต่อกันปากต่อปากระหว่างในกลุ่มเพื่อนคนไทยและต่างชาติราวปีพ.ศ. 2556

ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 เป็นย่านเล็กๆที่รวมเอางานออกแบบหลากหลายชนิด ศิลปะร่วมสมัย บ้านเรือน และสีสันของร้านค้า มาแสดงและจัดจำหน่าย

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในด้านหัตถกรรมในภาคเหนือ หัตถกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในด้านการบริการมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรมและช่วยวิเคราะห์วิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์

สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือก่อตั้งเมื่อปี2558โดยกลุ่มนักธุรกิจที่ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลที่มีปณิธานตรงกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในด้านกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ