ทำเนียบสร้างสรรค์

ทำเนียบรวบรวมความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Creative Directory) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ทางคณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนชื่อจากแผนที่เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Mapping) เป็นการรวบรวบข้อมูลติดต่อ ของกลุ่ม องค์กร พื้นที่ และทรัพย์สินทางความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัด โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญกว่า 20 แห่ง ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดนี้จะได้ มีการเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ตลอดจนตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบ หนังสือสองภาษาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรในกำกั มหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับคณะ แต่การบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาแอนนิเมชั่น และสาขาการจัดการ สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปริญญาโท เปิด 2 สาขาคือ การจัดการความรู้ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้

คุณภานุทัศน์ เตจะเสน (ดร. จิมมี่) เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการผู้ประกอบการไอทีเป็นผู้สนับสนุนหลักคนหนึ่งของเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ พันธกิจหลักของคลับคือ การสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมขั้นในเชียงใหม่และการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้แก่ชุมชนที่จะเข้ามาร่วมทำโครงการในหลายๆ โครงการ

สตูดิโอศิลปะด้านใน
สตูดิโอศิลปะด้านในก่อตั้งโดยอนุพันธุ์พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) ผู้บุกเบิกคนแรกๆในการนำศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาเข้ามาในประเทศไทยเป็นจิตรกรและนักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีและการทำงานศิลปะบำบัดที่คืนความสมดุลของกายวิญญาณและจิตวิญญาณของผู้เข้ารับการบำบัด

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.) สาขาเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน17สาขาทั่วประเทศก่อตั้งในปีพ.ศ. 2499ภารกิจของเอ.ยู.เอ. คือสอนภาษาอังกฤษแก่ชาวไทยและสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติส่งเสริมมิตรภาพ
ระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกัน

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 ปัจจุบันมีนักเรียนและบุลคลทั่วไปที่มาเรียนภาษาเป็นจำนวนหลายร้อยคน ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส (จัดแสดงภาพยนตร์รูปภาพฯลฯ) ทั้งยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยผลงานทรงคุณค่ากว่า 6,000 เล่ม

ตึกที่พักโรงแรมสูงโดดเด่น8ชั้นรวมชั้นดาดฟ้าในย่านนิมมานเหมินทร์เปิดตัวเมื่อปลายปีพ.ศ.2558ตกแต่งตามยุคสมัยศิลปะต่างๆซึ่งในแต่ละชั้นจะมีห้องพิเศษหนึ่งห้องตกแต่งเป็นSignature

บ้านข้างวัดคือชุมชนเล็กๆ อยู่ในซอยวัดอุโมงค์ตรงข้ามวัดรำเปิง มีบ้านประมาณทั้งหมด 13 หลังที่อยู่รอบๆ สนามหญ้าและลานกิจกรรม เปิดเป็นร้านขายของจำพวกงานทำมือ อาหารเหนือ ของว่างทานเล่น และกาแฟสด

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย
บ้านถวายก่อตั้งขึ้นด้วยการเป็นหมู่บ้านของช่างฝีมือที่ทำงานด้านไม้แกะสลักและสินค้าหัตถกรรมที่ทำจากไม้ผลิตงานภายในครอบครัวต่อเนื่องมาหลายรุ่นการค้าไม้สักและประเพณีการแกะสลักไม้เริ่มเป็นที่รู้จักกันในเชียงใหม่ช่วงประมาณปีพ.ศ. 2343เมื่อพระเจ้าเม็งรายมีรับสั่งให้นำเข้าช่างฝีมือด้านแกะสลักมาจากประเทศพม่าเพื่อมาช่วยตกแต่งวังหลังจากนั้นเป็นต้นมางานแกะสลักจึงได้รับความสนใจจากคนในท้องถิ่นและพื้นที่อำเภอหางดงซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน

บ้านถวายก่อตั้งขึ้นครั้งแรกด้วยการเป็นหมู่บ้านของช่างฝีมือที่ทำงานด้านการขายไม้แกะสลัก และสินคาหัตถกรรมที่ทำจากไม้ ผลิตงานต่อเนื่องในครอบครัวมาหลายรุ่น

ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เป็นพื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์ พื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก จัดหาแหล่งเงินทุนโดยไม่หวังผลกำไร มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนนศิลปินรุ่นเยาว์ที่กำลังเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยการให้พื้นที่แสดงงานสู่สาธารณะ

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
Bird Walk เป็นกิจกรรมดูนกในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่หมุนเวียนกันในแต่ละครั้งและบางครั้งมีออกนอกพื้นที่ในบางช่วงฤดูBird Walkเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551

เปิดพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือและคุยความคิด เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านและค้นคว้าหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย มีกิจกรรมการจัดเสวนา ฉายหนัง และการแสดงหมุนเวียนสลับกันไป

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง อยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง 9 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยร้านรวงต่างๆและบ้านช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงด้านการ

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยศตวรรษที่ 31 หรือ สถานีตู้บรรจุวัฒนธรรม ใช้gxHomujรวบรวมผลงานและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เขารู้สึกว่าเกิดจากการสร้างสรรค์ที่มีความบริสุทธิ์ และมีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก สื่อถึงความรัก ความเมตตาและเป็นการแสดงออกที่เกิดจากการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายในตนเองและผู้อื่น