Events

News & Activies
RECENT EVENTS

News and Events of Creative Chiang Mai

10 Feb 2017

TEDxChiangMai 2018

ในโลกปัจจุบันที่มีทั้งปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ และความเหลื่อมล้ำของสังคม ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเหล่านี้เป็นที่มาของการกลับมาการจัดงาน TEDxChiangMai 2018 ภายใต้หัวข้อ “Our Common Future อนาคตของเรา”


TEDxChiangMai งานเสวนาความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ และรุ่นพี่งาน TEDx ของประเทศไทย TEDxChiangMai กำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานฯ ประกอบด้วยวิทยากรและศิลปินมากถึง 20 ท่าน จากสาขาต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกทอล์คจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้รับการแปลภาษาพร้อมๆ กัน


TED ย่อมาจากเทคโนโลยี (Technology) สาระบันเทิง (Entertainment) และการออกแบบ (Design) ทำให้ TED เป็นงานความคิดประจำปีที่รวบรวมนักพูดจากกลุ่มนักคิด นักปฏิบัติแนวหน้าระดับโลกที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เพราะ TED มีเป้าหมายที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้ผู้คนให้ได้มากที่สุด และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้


TEDxChiangMai กิจกรรมที่ไม่แสวงผลกำไรและเป็นการจัดงานด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมอาสาสมัครผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมจากแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ TEDxChiangMai จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยในแต่ละปีนั้น เหล่าอาสาสมัครได้คัดสรรเรื่องราวที่มีความหลากหลาย อาทิ หัวข้อการเสวนา สาระความบันเทิง เวิร์คช็อปและกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  อีกทั้งสนับสนุนการนำความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการร่วมงานไปต่อยอดในแบบฉบับของตัวเอง


TEDxChiangMai มีความแตกต่างไปจากงานเสวนาและงาน TEDx อื่น ในประเทศไทย เพราะนอกจากจะมีวิทยากรที่น่าสนใจและมีผลกระทบ (Impact) ในวงกว้างแล้ว ยังมีบรรยากาศ อารมณ์ และอัตลักษณ์ตามแบบฉบับของจังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่กับการจัดงานที่มีความหลากหลายและมีระดับมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ การจัดงาน TED ในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ TEDxChiangMai มีความโดดเด่นจนกล่าวได้ว่า “เมื่อความเป็นท้องถิ่นและความเป็นนานาชาติได้มาหลอมรวมกัน”


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tedxchiangmai.com และซื้อบัตรเข้างานได้ที่ www.en.xing-events.com/tedxchiangmai2018 ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิการเข้าร่วมงาน ของว่าง ชา กาแฟ เครื่องดื่มอื่นๆ อาหารกลางวันนานาชาติ ของที่ระลึก ใบสูจิบัตร รวมทั้งท่านจะได้รับสิทธิพิเศษการเข้าร่วมงานเลี้ยงหลังเลิกงานอีกด้วย


< Back
Need more info? Call Us (+66) 81 969 6919