ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

TCDC เชียงใหม่ คือ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่
อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้วยความคิดสร้างสรรค์

จุดเริ่มต้นของปันสเปซ เริ่มจากการที่คุณวิชญ และคุณเอื้อม ผู้ก่อ ตั้งร่วม เคยเป็นนักเขียนโปรแกรมมาก่อน จึงเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงได้ค้นหาข้อมูล สอบถามไปยังกลุ่ม คนในแวดวงด้วยตนเองก็พบว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพ ในการผลิต
Startup และ ยังเหมาะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบ เปลี่ยนที่ทำงาน (Digital Nomad) จึงตัดสินใจสร้างปันสเปซขึ้นมา
ปัจจุบันสมาชิกของเราประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการเริ่มต้น นักการตลาดออนไลน์นักขาย นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ/ เวป
โปรแกรมเมอร์นักออกแบบกราฟฟิกและสื่อโฆษณา podcasters บล๊อกเกอร์ช่างภาพ ผู้สร้างภาพยนต์นักเขียน ทนายความ และนักลงทุน

The Brick X @ NSP คือ พื้นที่ที่ส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แวดล้อมไปด้วยหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ศูนย์วิจัย และโรงงานต้นแบบ ที่เอื้อต่อการสร้างไอเดียธุรกิจจากการสร้างไอเดียธุรกิจนวัตกรรมหรือการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยพร้อมให้บริการพื้นที่
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

Pupé Studio ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดย คุณวชิร ก้อนแก้ว ซึ่งจบ
การศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสั่งสมประสบการณ์
ด้านการออกแบบตั้งแต่เรียนในมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ดูแลด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการออกแบบของสโมสรนักศึกษาในคณะ และการ
ทำงานด้านสื่อการออกแบบกราฟิก การออกแบบร้านค้าและการ
ตกแต่ง โดย Pupé Studio ให้การออกแบบกราฟิกในแง่ของศิลปะ
และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยความเชื่อว่าการออกแบบกราฟิก
เพื่อการตลาดที่ดี คือการออกแบบที่สามารถนำาความงามมาผสม
เข้ากับความเป็นเอกลักษณ์และตีความได้ในวงกว้างโดยกลุ่มเป้า
หมาย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของ Pupé Studio คือผู้ที่ต้องการคำ
ปรึกษาหรือต้องการทีมออกแบบด้านการตลาด ทั้งการสร้างตราสิน
ค้า การควบคุมอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
ดิจิทัล การวางแผน Digital Marketing รวมทั้งการออกแบบ
User Interface และการออกแบบประสบการณ์แก่ผู้ใช้ของแบรนด์
นั้น ๆ

The Brick Startup Space คือพื้นที่ทำงาน แหล่งรวมตัวของผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจ โดยให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Hot Desk)
พื้นที่เช่าทำงานประจำ (Fixed Desk) ห้องประชุม (Meeting Room) ตลอดจนสำนักงานออฟฟิศเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่ช่วยสนับสนุนเหล่า Startup ในการพัฒนานผลิตภัณฑ์และธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง

ให้บริการถ่ายวิดีโอ ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดออกจอโปรเจคเตอร์ ทั้งใน และนอกสถานที่ ในระบบ Standard Definition(SD) และ Hi-Definition(HD) เต็มรูปแบบ
รองรับรายการโทรทัศน์ งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และงานอีเว้นท์ ต่างๆบริการโปรดักชั่น ระบบแสง เสียง และเวที
ให้เช่าอุปกรณ์ Projector ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Macbook, Laptop, PC, iPad, Laser printer สีและขาวดำ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ ลงทุนในหลายช่องทาง เช่น พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ สนับสนุนการลงทุน
เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งลงทุนที่ดี ที่สุดในทวีปเอเชีย

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ ทันสมัยและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐาน สากล ISO 9001 2015

STeP เป็นศูนย์ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการต่อยอดงานวิจัยเชิง ธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาค อุตสาหกรรม (University-Industry Linkage), โครงการบูรณาการองค์ความ รู้ของมหาวิทยาลัย,
งานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับ องค์กรต่างประเทศ, การต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยใน
ปลายน้ำเพื่อให้เกิดธุรกิจจริง, การบ่มเพาะและการสนับสนุนการจัดตั้ง Startup company
และนอกจากนั้น STeP ยังมีภารกิจหลักในการประสานงานกับ หน่วยงานส่วนกลาง
เพื่อเชื่อมโยงโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scoop Creation เป็นบริษัทด้านการออกแบบสร้างสรรค์ เราให้ บริการด้านการออกแบบสินค้า ออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และป้ายดิจิทัล

เราคือบริษัท ฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพ ที่ผลิตและให้บริการตู้จำหน่าย
ตั๋ว แบบบริการตัวเอง ที่สามารถบริหารจัดการเงินสด และการขาย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับอุตสาหกรรมบริการ เช่น ร้านกาแฟ ร้าน
อาหาร ศูนย์อาหาร เป็นต้น

เราให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ตลอดจนถึงการให้
คำปรึกษาสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจจากทั่วโลก เรามุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านการผลิต การเงิน การ
บริหาร และการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึง
ข้อมูล (Business Intelligence) เราบริการด้วยความซื่อสัตย์และ
ความหลงใหลในเทคโนโลยี โดยให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศในโปรเจ็กต์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ AI
ที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียสำหรับติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัทจากทั่วโลก โปรเจ็กต์จัดการความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาด
ใหญ่ โปรเจ็กต์ให้บริการด้านโรงแรม โปรเจ็กต์ให้บริการระบบจัดการ
สนามกอล์ฟ ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการระบบสาธารณูปโภคในประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นต้น

เราให้บริการด้านการออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint และเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงงาน
infographic และโลโก้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าต่างชาติ (เช่น ไฮเนเก้น
ยูนิลีเวอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ดานอน และเบเยอร์) ทุกงาน
ออกแบบของเราเป็นภาษาอังกฤษ เราทำงานด้วยความรวดเร็วและ
เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ

เราให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ให้คำปรึกษาการ
วางระบบด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน ออกแบบ
เว็บเพจและเว็บเซอร์วิส ตลอดจนถึงการพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีใน
การทำงาน และส่งมอบเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการทำงานที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม

ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัลจากจังหวัดเชียงใหม่ พวก
เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี augmented reality (AR) และ virtual
reality (VR) ตั้งแต่ปี 2010 โดยทีมงานจาก LUNARCRAFT
GAMES พวกเรามุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มอบประสบการณ์
ให้แก่ลูกค้าผ่านความสนุกสนานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำามาผสม
ผสานในผลงานของเรา