บริษัท ซิตี้ ไลฟ์ กรุ๊ป จำกัด

สื่อมัลติมีเดียที่ดีพิมพ์นิตยสารสองแบรนด์ แผ่นพับแจ้งข่าวสาร งานอีเวนท์และแผนที่ และคอนเทนต์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เชียงใหม่โดยเฉพาะ โดยสื่อสิ่งพิมพ์จะเน้นไปที่กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน เชียงใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นหลักในชีวิตประจำวัน
ในขณะที่สื่อออนไลน์จะเน้นจับกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนท้อง ถิ่นเป็นหลัก และยังมีบริการรับออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์
งาน เขียน ถ่ายภาพ ผลิตวิดิโอ ประชาสัมพันธ์และบริการจัดอีเวน ท์ ด้วยเนื้อหาที่เน้นเฉพาะเรื่องราวในเชียงใหม่
ทำให้เราสร้างให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข่าว งาน กิจกรรม ให้กับผู้อ่านออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หลายล้านคนต่อปี

ที่อยู่: 555/211 M. 2, Fifth Avenue (Mee Choke), Chiang Mai – Phrao Rd., Nong Jom, San Sai, Chiang Mai 50210

เบอร์โทรศัพท์: 053 241 360, 099 271 2380, 053 241 362 (FAX)

อีมล: [email protected]

Facebook Citylife Chiang Mai

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

@citylifechiangmai

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา