บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

บริษัท ดนตรีสีสัน จากัด มีการเติบโตทางธุรกิจเริ่มจากการผลิตรายการวิทยุ เป็น ที่รู้จักในชื่อรายการ ดนตรีสีสัน ตั้งแต่ ปี2533
กระทั่งถึงปัจจุบัน เรายังไม่หยุด นิ่ง และยังคงมีการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุเพื่อผู้ฟังในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
ทั้งดนตรีสีสัน Modern FM 98.75 MHz และ ดนตรีสีสัน Friend FM 102.5 Mhz หลายหลายคลื่นวิทยุในเครือดนตรีสีสัน
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และ ไม่จากัดเฉพาะการรับฟังทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ยังสามารถฟังได้ที่ทั่ว
โลกที่ต้องการผ่าน www.dseason.net และ Application: dontreeseason บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีทีมผลิตสื่อด้านวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ
วางแผนประชาสัมพันธ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ และธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จากัดเฉพาะงานวิทยุเท่านั้น แต่รับผลิตสปอต สปอตรถแห่
พรีเซนเทชั่น สารคดีรวมถึง การเปิดงาน เปิดตัว สินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ครบวงจร บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ไม่ผลิตเพียงแค่
วางแผนสื่อโฆษณา แต่เรามีความตั้งใจให้สื่อโฆษณาที่บริการนั้นได้ผลสูงสุดเพื่อ ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ดังปณิธาน
“ผลิตสื่อคุณภาพ สู่งานโฆษณา”

ที่อยู่: 88/8 M. 5 Boonraksa Rd., Tasala, Muang Chiang Mai 50000

เบอร์โทรศัพท์: 053 850 778-9

อีมล: [email protected]

Facebook dseasonfan

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น