>

บริษัท เมกเกอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมกเกอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

Makerspace Thailand มีต้นกำเนิดจากการที่หลาย ๆ คนมีไอเดีย มีความคิด สร้างสรรค์หลากหลาย
แต่ไม่มีสถานที่ที่จะทำให้ความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นรูป ธรรมหรือสามารถจับต้องและสัมผัสได้
และแทนที่แต่ละคนจะไปซื้อหรือลงทุนใน เครื่องมือทันสมัยต่าง ๆ ที่ราคาค่อนข้างสูง
และอาจใช้แค่บางครั้งบางคราว เท่านั้น การเป็นสมาชิกที่ Makerspace สามารถทำให้สมาชิกเข้าถึงนวัตกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัยโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากจนเกินไป โดยเครื่องมือที่ว่านั้นประกอบไปด้วย
เครื่องปริ้นสามมิติ เครื่องแกะสลักเลเซอร์ เครื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไป เช่น การทำไม้ เหล็ก
ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆในการทำเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีทีม
งานสอนการใช้ขั้นงานอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยัง สามารถมีสิทธิพิเศษในการเข้าคอร์สหรือเวิร์คช็อปต่าง ๆ
ในปัจจุบันมีชุมชนชาว Makerspace มากกว่า 200 คนที่มาจากอาชีพหลากหลาย ทั้งคนไทยและคนต่าง ชาติจากทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือนักประดิษฐ์ ที่นี่เป็นสถานที่เรียนรู้แนวใหม่สำหรับทุกๆคน ตั้งแต่อายุ6 ขวบ จน 80 ปี

ที่อยู่: 7/2 Rachadamnoen (Lane) Rd., Mueang,Chiang Mai 50200

เบอร์โทรศัพท์: 052 064 168

อีมล: [email protected]

Facebook www.facebook.com/makerspaceth

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

R&DISC ตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่พูด คุยแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ต่างๆ
ที่มีการวิจัยและพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้วยสมาชิกภาคเอกชนศูนย์วิจัยต่างๆ สถาบันการ ศึกษา
และตัวแทนจากองค์กรที่สำคัญ ของภาครัฐ การประสานงาน อย่างใกล้ชิดกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆ คือจุดแข็ง ของ R&DISC

ระบบ software ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยการ
สะสมแต้มผ่าน Web Application เป็นระบบที่มาแทนกระดาษหรือ
พลาสติกที่ใช้ในการสะสมแต้มหรือสะสมแสตมป์ โดยจะมีกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งระบบจะทำการ
เก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ความถี่ในการใช้บริการ แต้มที่ได้เพื่อระบุ
กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นกลุ่ม ๆ ระบบยังสามารถใช้ในการระบุลูกค้าที่
หายไป เพื่อทำการดึงลูกค้ากลับมาด้วยโปรโมชันพิเศษ (Win-Back
Campaign) และยังหากลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านค้าได้อีก
ด้วย (Prospect) ซึ่งระบบนี้จะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้
และช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการตรงกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของร้านค้า ทำให้เกิดกำไรที่เติบโตและสร้างความยั่งยืน
ให้กับร้านได้ในระยะยาว

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที