บริษัท เรด ออเรนจ์ จำกัด (อิกลู)

Iglu Network Co., Ltd. เป็นเครือข่ายของบริษัทระหว่างประเทศ
เราเป็นบริษัทของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและบุคลากรมืออาชีพด้าน
อื่น ๆ ซึ่งทำางานโดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่ง เราให้บริการด้าน
ดิจิทัลและบริการหาบุคลากรที่มีความสามารถในอัตราที่น่าดึงดูดให้
กับลูกค้าทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เครือข่ายอิกลูเสนองานในตำแหน่งที่ไม่ขึ้นกับที่
ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งให้กับมืออาชีพ โดยพวกเขาสามารถเลือกที่จะเป็น
พนักงานประจำในแต่ละประเทศได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย
เวียดนาม เอสโตเนีย หรือสหราชอาณาจักร บริษัท เรด ออเรนจ์
จำกัด (อิกลู) ได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในชุมชนดิจิทัลที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีสำนักงานในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
บริษัท เรด ออเรนจ์ จำกัด (อิกลู) มีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากกว่า
200 คน และมีลูกค้ากว่า 250 รายทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับ
work-life balance พนักงานของอิกลูจึงเติบโตด้วยความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับโลกที่ทันสมัย

ที่อยู่: 91/11 M. 5, Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

เบอร์โทรศัพท์: 053-111-139

อีมล: [email protected]

Facebook studioiglu

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

N/A

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา

ZI-ARGUS คือผู้ให้บริการด้านยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรมทั่วทั้ง ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในท้องตลาด
และมีสำนักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และใน ประเทศไทย