>

บริษัท เรด ออเรนจ์ จำกัด (อิกลู)

บริษัท เรด ออเรนจ์ จำกัด (อิกลู)

Iglu Network Co., Ltd. เป็นเครือข่ายของบริษัทระหว่างประเทศ
เราเป็นบริษัทของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและบุคลากรมืออาชีพด้าน
อื่น ๆ ซึ่งทำางานโดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่ง เราให้บริการด้าน
ดิจิทัลและบริการหาบุคลากรที่มีความสามารถในอัตราที่น่าดึงดูดให้
กับลูกค้าทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เครือข่ายอิกลูเสนองานในตำแหน่งที่ไม่ขึ้นกับที่
ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งให้กับมืออาชีพ โดยพวกเขาสามารถเลือกที่จะเป็น
พนักงานประจำในแต่ละประเทศได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย
เวียดนาม เอสโตเนีย หรือสหราชอาณาจักร บริษัท เรด ออเรนจ์
จำกัด (อิกลู) ได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในชุมชนดิจิทัลที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีสำนักงานในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
บริษัท เรด ออเรนจ์ จำกัด (อิกลู) มีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากกว่า
200 คน และมีลูกค้ากว่า 250 รายทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับ
work-life balance พนักงานของอิกลูจึงเติบโตด้วยความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับโลกที่ทันสมัย

ที่อยู่: 91/11 M. 5, Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

เบอร์โทรศัพท์: 053-111-139

อีมล: [email protected]

Facebook studioiglu

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

N/A

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ระบบ software ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยการ
สะสมแต้มผ่าน Web Application เป็นระบบที่มาแทนกระดาษหรือ
พลาสติกที่ใช้ในการสะสมแต้มหรือสะสมแสตมป์ โดยจะมีกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งระบบจะทำการ
เก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ความถี่ในการใช้บริการ แต้มที่ได้เพื่อระบุ
กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นกลุ่ม ๆ ระบบยังสามารถใช้ในการระบุลูกค้าที่
หายไป เพื่อทำการดึงลูกค้ากลับมาด้วยโปรโมชันพิเศษ (Win-Back
Campaign) และยังหากลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านค้าได้อีก
ด้วย (Prospect) ซึ่งระบบนี้จะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้
และช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการตรงกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของร้านค้า ทำให้เกิดกำไรที่เติบโตและสร้างความยั่งยืน
ให้กับร้านได้ในระยะยาว

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที