>

บริษัท เอ็็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จำกัด

บริษัท เอ็็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จำกัด

บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จำกัด ก่อตั้งมาแล้วกว่า 8 ปีจาก
โปรดักชันเฮาส์สตูดิโอ สู่หนึ่งในดิจิทัลเอเจนซีรายแรกของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านดิจิทัล
คอนเทนต์หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งแอนิเมชัน วิดีโอพรีเซนเทชัน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อินเตอร์แอ็กทีฟทัชสกรีนและคีออส โดย
ทำงานครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การตั้งคำถาม การศึกษา
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ออกแบบวิธีการนำเสนอ สร้างแบรนด์
บริหารการผลิต และออกแบบประสบการณ์การบริการ เอ็มเอเอฟ
เอ็กเซลเลนท์ คือ อีกหนึ่งตัวเลือกในการสร้างความสำเร็จบนดิจิทัล
แลนด์สเคปเพื่อธุรกิจของคุณ

ที่อยู่: 1/108 Malada Home & Resort M. 5 Nhong Kwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230

เบอร์โทรศัพท์: 053-336-930, 053-336-931 (FAX)

อีมล: [email protected]

Facebook MAFdigital

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

N/A

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น