แดปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์

แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เป็นเครือข่ายโฮสเทลธุรกิจระดับโลก
สำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ด้วยโฮสเทลที่มีมากกว่า 10 สาขา เรา
เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ดิจิทัลนอร์แมด
ครีเอทีฟ และชุมชนผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ ได้เช่อื มต่อกับ
โอกาสใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการคิดค้น
นวัตกรรม ลงมือทำ และสร้างพลังบวก เพื่อที่จะ “เติบโต” ไปด้วย
กัน แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เชียงใหม่ สาขาน้องใหม่แห่งแรก
ของเราในประเทศไทย ให้บริการร้านกาแฟที่สามารถนั่งทำงานและ
พื้นที่จัดงานอีเว้นต์ โดยเปิดให้บริการห้องพักแบบส่วนตัว และห้อง
พักแบบรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิธีชีวิตในแบบคน
ท้องถิ่น โดยสมาชิกของเรายังมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากเครือ
ข่ายผู้ประกอบการแดรปเปอร์ และพวกเขายังสามารถยื่นเอกสาร
แนะนำบริษัทของพวกเขาไปยังกองทุนการร่วมทุนทางธุรกิจระดับ
โลกของเราได้อีกด้วย
เชียงใหม่และองค์กรต่างๆมาร่วมกันกับเรา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการ
สร้างธุรกิจหนึ่งล้านแห่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

ที่อยู่: 12/8 Nimmanhaemin Soi 13, T. Suthep, A. Muang Chiang Mai

เบอร์โทรศัพท์: 061 279 1306

อีมล: [email protected]

Facebook https://www.facebook.com/dshchiangmai

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา

ZI-ARGUS คือผู้ให้บริการด้านยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรมทั่วทั้ง ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในท้องตลาด
และมีสำนักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และใน ประเทศไทย

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพก่อตั้งขึ้นในปี2531 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจิตร ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหลักสูตรทั้งในด้านทฤษฎีและการศึกษาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติในหลักสูตร 4 ปีที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chiang Mai Photo Festival 2015 (CMPF 2015)
ใน หัวข้อ “Young ASEAN Eyes” ที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานการถ่ายภาพโดยมุ่ง เน้นไปที่ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีก่อตั้ง Chiang Mai House of Photography เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บภาพถ่ายและรวบรวม
ข้อมูลการเก็บรักษาและการเผยแพร่ข้อมูล ชั้นบนของศูนย์เป็นพื้นที่สำหรับจัด แสดงนิทรรศการชั่วคราว
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่ให้ข้อมูลแบบอะนาล็อกและ ออนไลน์ ตลอดจนถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ด้านการถ่ายภาพให้กับ ประชาชนทั่วไป

R&DISC ตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่พูด คุยแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ต่างๆ
ที่มีการวิจัยและพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้วยสมาชิกภาคเอกชนศูนย์วิจัยต่างๆ สถาบันการ ศึกษา
และตัวแทนจากองค์กรที่สำคัญ ของภาครัฐ การประสานงาน อย่างใกล้ชิดกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆ คือจุดแข็ง ของ R&DISC