แดปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์

แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เป็นเครือข่ายโฮสเทลธุรกิจระดับโลก
สำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ด้วยโฮสเทลที่มีมากกว่า 10 สาขา เรา
เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ดิจิทัลนอร์แมด
ครีเอทีฟ และชุมชนผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ ได้เช่อื มต่อกับ
โอกาสใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการคิดค้น
นวัตกรรม ลงมือทำ และสร้างพลังบวก เพื่อที่จะ “เติบโต” ไปด้วย
กัน แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เชียงใหม่ สาขาน้องใหม่แห่งแรก
ของเราในประเทศไทย ให้บริการร้านกาแฟที่สามารถนั่งทำงานและ
พื้นที่จัดงานอีเว้นต์ โดยเปิดให้บริการห้องพักแบบส่วนตัว และห้อง
พักแบบรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิธีชีวิตในแบบคน
ท้องถิ่น โดยสมาชิกของเรายังมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากเครือ
ข่ายผู้ประกอบการแดรปเปอร์ และพวกเขายังสามารถยื่นเอกสาร
แนะนำบริษัทของพวกเขาไปยังกองทุนการร่วมทุนทางธุรกิจระดับ
โลกของเราได้อีกด้วย
เชียงใหม่และองค์กรต่างๆมาร่วมกันกับเรา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการ
สร้างธุรกิจหนึ่งล้านแห่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

ที่อยู่: 12/8 Nimmanhaemin Soi 13, T. Suthep, A. Muang Chiang Mai

เบอร์โทรศัพท์: 061 279 1306

อีมล: [email protected]

Facebook https://www.facebook.com/dshchiangmai

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา