ข้อมูลที่น่าสนใจ

ทำไมเชียงใหม่ถึงน่าลงทุน

ข้อมูลที่น่าสนใจ


ทำไมต้องทำธุรกิจที่เชียงใหม่?

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศไทยและเป็นเมืองกลยุทธ์สำคัญของภาคเหนือ อีกทั้งเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงต่อนานาชาติ เชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยถึง 8 แห่ง มีจำนวนนิสิตนักศึกษามากกว่า 100,000 คน โรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง สถานทูตต่างชาติ 17 ประเทศ และความเป็นเลิศทางด้านการบริการทางการแพทย์ ตลอดจนนโยบายที่เป็นมิตรแก่นักลงทุนและแรงงานที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นที่น่าดึงดูดให้แก่การลงทุนอย่างยิ่ง

อนึ่งด้วยศักยภาพที่มีความได้เปรียบของพื้นที่ ค่าครองชีพไม่สูงนักแต่ยังคงได้มาตรฐาน ค่าแรงต่ำแต่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบในงาน และชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลายยิ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการลงทุนและการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น เชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางข้ามประเทศ และโรงเรียนนานาชาติ (ญี่ปุ่น, เยอรมัน, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, จีน) ยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่น่าลงทุนมากขึ้น

เชียงใหม่สร้างสรรค์ทำงานร่วมกับสมาชิกและผู้สนับสนุนมากมาย และมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสำคัญๆ ซึ่งมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เชียงใหม่และภาคเหนือ โดยผ่านการให้คำปรึกษาทางด้านการบริการ ความร่วมมือในโครงการงานวิจัย การฝึกอบรม และการถ่ายทอดข้อมูล

หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ (เช่น SIPA BOI DITP TCDC เป็นต้น) และหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม ผู้ประกอบการต่างๆ (เช่น FTI, CCC, NOHMEX, JFCCT เป็นต้น) ล้วนแต่เป็นสมาชิกคระกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการลงทุนและทำให้เชียงใหม่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ถือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์อีกด้วย

แหล่งข้อมูลและหน่วยงานที่สำคัญ

เชียงใหม่ประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919