Events

News & Activies
UPCOMING & ON GOING

News, Events and Activities

7 ก.ย. 2562

TEDxChiangMai 2019

เขย่าความคิด - ปรับเปลี่ยนมุมมองด้วยพลังของผู้หญิง

อ่านต่อ
9 ธ.ค. 2561

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ 2561

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ โดย เชียงใหม่สร้างสรรค์

อ่านต่อ
30 ก.ย. 2561

TEDxGlobalDay 2018

TEDxChiangMai @ TEDxGlobalDay 2018 : Voice of Elderly

อ่านต่อ

RECENT EVENTS

News and Events of Creative Chiang Mai

10 ก.พ. 2560

TEDxChiangMai 2018

กลับมาพบกันอีกครั้ง TEDxChiangMai 2018 กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ “Our Common Future อนาคตของเรา”

อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2559

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านต่อ
16 ก.ย. 2559

Sound Muan (ซาวด์ม่วน)

มาแล้วค่ะมาแล้วว หลังจากที่สงสัยกันมานานว่า เอ๊ะ! ถ้าจะเข้างานซาวด์ม่วนต้องทำยังไงนะ มีขั้นตอนอะไรรึเปล่า?

อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2558

6th Southeast Asian Creative Cities Forum

ออกแบบและร่วมสร้างสรรค์เมือง

อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2558

วิทยากร 18 ท่านของเรา

Southeast Asian Creative Cities Forum

อ่านต่อ
5 ส.ค. 2558

Startup Thailand & Digital Thailand 2016 (Chiang Mai)

Chiang Mai Smart City

อ่านต่อ

PAST EVENTS

PAST EVENTS

7 ธ.ค. 2559

JFCCT/EABC Conference

‘The Internet 2017-2021’ Digital Economy

อ่านต่อ
7 ธ.ค. 2559

ICT CONFERENCE

THE INTERNET 2017-2021

อ่านต่อ
7 มี.ค. 2559

TEDxChiangMai CMU Briefing Event

เราเชื่อมั่นในพลังความคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติวิถีชีวิตของผู้คนไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกได้

อ่านต่อ
30 ต.ค. 2557

Creativity x Connect

International Forum 2015

อ่านต่อ
31 ส.ค. 2557

Craft Connect

Furniture & Craft Maker Workshop

อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2557

4 th SOUTHEAST ASIAN CREATIVE CITIES NETWORK (SEACCN)

FORUM in CEBU 2015

อ่านต่อ

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวและกิจกรรมเชียงใหม่สร้างสรรค์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919