Events

News & Activies
UPCOMING & ON GOING

News, Events and Activities

9 ธ.ค. 2561

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ 2561

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) เป็นโครงการที่ริเริ่มและมุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมดีไซน์เนอร์และการออกแบบที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องการเน้นความสำคัญของการออกแบบ การส่งเสริมของเชียงใหม่ในภาพรวมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ CDA

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
หน้าหลัก - www.creativechiangmai.com/cda
หน้า Facebook - www.facebook.com/cdabyccm
รูปภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมา - www.flickr.com/photos/creativechiangmai/sets/72157662895695604


< กลับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919