แผนที่รวบรวมองค์กรเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ในเชียงใหม่

ฐานข้อมูลองค์กรสร้างสรรค์
เลือกดูองค์กรจาก วันที่โพส เรียงลำดับจากวันที่โพสแรกสุด

ชมรมสู่ผืนดิน

หมวดหมู่: Urban Related, Urban Development

ชมรมสู่ผืนดินก่อตั้งโดยกลุ่มเกษตรกรวิถีแบบพึ่งพาตนเองในปีพ.ศ. 2540โดยการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในชุมชนบ้านหนองแหย่งอำเภอสันทรายเพื่อเรียนรู้และอบรมแนวทางพึ่งพาตนเองในการสร้างบ้านดินและปลูกข้าวโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตการอยู่การกิน

อ่านต่อ

เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก

หมวดหมู่: Performing Arts, Urban Related, Urban Development

เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ปีพ.ศ. 2556คุณแอนผู้ก่อตั้งเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลกและกลุ่มคนทำละครมองเห็นว่าปัจจุบันพื้นที่สีเขียวทางด้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ลดน้อยลงซึ่งอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตแต่ผู้คนในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนกลับใช้พื้นที่ในการสร้างอาหารกินเองน้อยลงด้วยพื้นที่หลายส่วนของเมืองเชียงใหม่ถูกใช้ประโยชน์ในด้านอื่นจนกลบกลืนพื้นที่สีเขียวทางด้านอาหารที่น้อยลงจึงย้อนกลับมาทบทวนและวางแนวคิดตั้งรับด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของละครชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมตั้งคำถามว่าเราจะจัดการกับพื้นที่สีเขียวที่เหลืออยู่นี้ยังไงบนพื้นที่บ้านและโรงเรียนของเด็กๆก่อนเราจะรักษามันไว้อย่างไร

อ่านต่อ

อาคารศรีประกาศ

หมวดหมู่: Urban Related, Urban Development , Gallery

อาคารศรีประกาศ อาคารศรีประกาศเป็นอาคารเก่าแก่มากกว่า100ปีที่เคยถูกใช้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจมาหลายรุ่นอาทิโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อว่าโรงเรียนพัฒนาหลังจากนั้นเจ้าของคนแรกคือพ่อศรีโหม้วิชัยได้ขายกิจการให้หลวงศรีประกาศปรับปรุงเป็นคลีนิคและโรงพิมพ์จนกระทั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมสำหรับเจ้านายและบุคคลสำคัญจากกรุงเทพจนถึงปีพ.ศ. 2545จึงได้ปิดตัวลง ปัจจุบันป้าอ้อลูกหลานรุ่นที่3เป็นผู้ดูแลอาคารหลังนี้ได้ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายและคงรักษาเรื่องราวในอดีตไว้ให้คนที่สนใจเข้าชม

อ่านต่อ

พันพรรณ

หมวดหมู่: Urban Related, Urban Development

พันพรรณคือสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆตั้งมาตั้งแต่ปี2546ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชนเป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเองพันพรรณพยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยการสร้างอาหารเองดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติสร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ(บ้านดิน)

อ่านต่อ

โครงการสนทนาธรรมกับพระ (วัดสวนดอก)

หมวดหมู่: Urban Related, Urban Development

โครงการสนทนาธรรมกับพระ (วัดสวนดอก) สำนักวิชาการโดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการริเริ่มโครงการสนทนาธรรมกับพระ (Monk Chat) เมื่อปีพ.ศ. 2541มีชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวพุทธสำนักวิชาการเล็งเห็นว่าหากสามารถเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่สนใจได้สนทนาธรรมกับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะก่อประโยชน์ต่อการฝึกทักษะทางด้านภาษาเอกภาษาอังกฤษของพระนิสิตที่กำลังร่ำเรียนและเป็นโอกาสในการเผยแพร่พุทธธรรมสู่สังคมโลกและยังเป็นการทำนุบำรุงบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมกิจกรรมหลักของโครงการคือMonk Chat และMeditation Retreat ในส่วนของชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้เดินทางมาสนทนาธรรมกับพระจึงได้เกิดความประทับใจในหลักธรรมของพระพุทธองค์จึงเกิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

กาดขนมปังนานาจังเกิล

หมวดหมู่: Urban Related

นานาจังเกิลเป็นกิจการในครอบครัวของคุณรัตติกาลเริ่มเมื่อปี2554ที่ทำครัวซองค์และขนมปังสดจากเตาจำหน่ายให้กับกลุ่มคนรู้จักและเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็มีการบอกต่อกันปากต่อปากระหว่างในกลุ่มเพื่อนคนไทยและต่างชาติราวปีพ.ศ. 2556

อ่านต่อ

ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย

หมวดหมู่: Urban Related

ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัยหรือตลาดเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดเช้าที่เปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์มีสินค้าพืชผักอาหารขนมปังโฮมเมดกาแฟและผลไม้สดตามฤดูกาลโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ผลิตรายย่อยที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจนมาถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย์) ที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขที่หออินทรีย์มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตทำเส้นพาสต้าสดสาธิตการทำพิซซ่าหน้าผักพื้นบ้านโดยเชฟจากโรงแรมดาราเทวีสาธิตการชงกาแฟแบบดริฟและการทำสลัดโรลเป็นต้นนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากชาวบ้านเช่นตะกร้าสานรวมถึงมีต้นกล้าไม้ดอกและต้นไม้มาจำหน่าย

อ่านต่อ

ปั่นจักรยานรอบคูเมืองเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์

หมวดหมู่: Urban Related

ก่อตั้งโดยพ.ต.ทอนุเนินหาดสารวัตรจราจรและเป็นชาวเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์การปั่นจักรยานรอบคูเมืองเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เมื่อปีพ.ศ. 2539และก่อตั้งเป็นชมรมจักรยานวันอาทิตย์เมื่อเดือนมีนาคม2541โดยมีคณะทำงานร่วมกันรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่หันมาใช้จักรยานกันให้แพร่หลายเพื่อแทนการใช้รถยนต์โดยเฉพาะการเดินทางในระยะใกล้ร่วมกันช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียและมลภาวะทางเสียงในเขตเมืองเชียงใหม่ลดปัญหาการจราจรติดขัดส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ทำให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นคุณค่าของการใช้ถนนร่วมกันกับจักรยานจนก่อเกิดเป็นสำนึกในการขับขี่อย่างมีวินัยและมีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมทาง

อ่านต่อ

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

หมวดหมู่: Design Architect, Urban Related

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา Bird Walk เป็นกิจกรรมดูนกในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่หมุนเวียนกันในแต่ละครั้งและบางครั้งมีออกนอกพื้นที่ในบางช่วงฤดูBird Walkเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551

อ่านต่อ

อันไตเติ้ลสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่: Film and Photography

อันไตเติ้ลเริ่มต้นจากความต้องการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาโดยนักศึกษา (มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา) สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาควิชาที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวได้ชมภาพยนตร์ร่วมกันกับผู้สนใจภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้พื้นที่บนดาดฟ้าของตึกเรียนฉายหนังจากเครื่องโปรเจคเตอร์ยิงเข้าจอสกรีนทุกวันเสาร์เวลาประมาณ1ทุ่มและมีพื้นที่สำหรับบาร์และอาหารในตอนแรกกิจกรรมนี้มีนักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ดูแลใช้ชื่อว่าFilmspace ต่อมากิจกรรมนี้ได้รับการสานต่อและจัดการโดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีและเปลี่ยนชื่อมาเป็นUntitled for Film กิจกรรมครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นมาคืองานDocumentary Nights in Chiang Mai 2016จัดโดยศูนย์อาเซี่ยนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มUntitled for Filmและปันยามูฟวี่คลับ

อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่- SIPA

หมวดหมู่: Software

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ. 2546เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการวางแผนและกำหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สนับสนุนและอบรมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และส่งเสริมด้านการตลาดและการผลิตในประเทศผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆSIPA ได้ตั้งศูนย์ให้บริการในหลายๆด้านเช่นให้คำปรึกษาการส่งเสริมการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านต่อ

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่: Film and Photography

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531จุดเด่นคือการเรียนการสอนที่ผสมผสานทางด้านแนวคิดทฤษฎีเทคนิคปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์หลักสูตรนี้เน้นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและการแสดงออกส่วนบุคคลของนักศึกษารู้จริงคิดเป็นแก้ปัญหาได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ

สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ

หมวดหมู่: Digital Content, Software

สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือก่อตั้งเมื่อปี2558โดยกลุ่มนักธุรกิจที่ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลที่มีปณิธานตรงกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในด้านกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ

อ่านต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่: Film and Photography, Digital Content, Software

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ม.เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2536มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาและเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและธุรกิจภาควิชาฯได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเช่นงานในด้านวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรมและวิศวกรรมอัตโนมัติ

อ่านต่อ

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)

หมวดหมู่: Software

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับคณะแต่การบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวัตกรรมเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาแอนนิเมชั่นและสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปริญญาโทเปิด2สาขาคือการจัดการความรู้และวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการความรู้

อ่านต่อ

ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่ (Chiang Mai Photo Club)

หมวดหมู่: Film and Photography

ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่ (Chiang Mai Photo Club) ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่เป็นชมรมออนไลน์ที่เปิดให้สำหรับทุกคนที่รักการถ่ายภาพและต้องการพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพเป็นกลุ่มผู้สนใจที่อยากแบ่งปันรูปภาพออนไลน์เพื่อขอคำแนะนำชี้แนะจากเพื่อนๆในชมรมหรือทีมงานชมรมนี้ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ประกาศโปรแกรมท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆของชมรมที่จะมีการนัดหมายมาพบปะกันตามร้านกาแฟหรือพื้นที่อื่นๆในเชียงใหม่

อ่านต่อ

บาร์แค้มป์เชียงใหม่

หมวดหมู่: Design Website, Graphic, Digital Content, Software

บาร์แค้มป์เชียงใหม่คือการสนทนาของกลุ่มชุมชนผู้มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ได้มารวมตัวกัน (ถึงแม้เป็นผู้ที่ไม่มีความสนใจในเทคโนโลยีก็เข้าร่วมได้) งานบาร์แค้มป์เรียกได้อีกอย่างว่าการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (คือไม่ต้องมีวาระการประชุมล่วงหน้าและหัวข้อในการพูดคุยกันที่งานผู้เข้าร่วมงานจะเสนอและเลือกหัวข้อกันเอง)

อ่านต่อ

วูว์คาเฟ่อาร์ทแกลเลอรี่ไลฟสไตล์ช็อป

หมวดหมู่: Packaging, Gallery

วูว์คาเฟ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนวัดเกตใกล้กับวัดเกตการามและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำปิงเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2557ที่นี่เป็นทั้งร้านกาแฟมีเค๊กของว่างและอาหารฟิวชั่นไทยตะวันตกไว้บริการลูกค้าเสริฟตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงมื้อเย็นด้านบนเป็นพื้นที่แกลเลอรี่จัดแสดงงานทัศนศิลป์แบบเอ็กเพรสชั่นนิสซึ่มงานประติมากรรมแบบนามธรรมและอื่นๆ

อ่านต่อ

ซีสเคปแกลเลอรี่

หมวดหมู่: Gallery

ซีสเคปแกลเลอรี่เป็นพื้นที่ศิลปะแบบเป็นกันเองตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการร้านขายของดีไซน์ชื่อเหิรช็อปร้านเค้กกาแฟผู้ก่อตั้งคือต่อลาภลาภเจริญสุขหรือเหิรซึ่งมีสตูดิโอทำงานศิลปะของเขาเองแสดงงานและจำหน่ายผลงานศิลปะของเขาอยู่ที่นี่ด้วย

อ่านต่อ

แสงดีแกลเลอรี่

หมวดหมู่: Gallery

แสงดีแกลเลอรี่เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะที่ไม่แสวงหาผลกำไรแสงดีเป็นโครงการของมูลนิธิดีเพื่อการทำงานที่เป็นประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่และแสดงผลงานจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553

อ่านต่อ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919