เข้าร่วม / สนับสนุน

เข้าร่วมกับเชียงใหม่สร้างสรรค์

การเป็นส่วนหนึ่งในเชียงใหม่สร้างสรรค์


เชียงใหม่สร้างสรรค์เป็นความร่วมมือร่วมใจและอาสามัคร ตลอดจนเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อมโยงของสมาชิก ผู้สนับสนุน และผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อมุ่งไปสู่การทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง

พันธมิตรในโครงการ งาน และกิจกรรม

เราไม่ใช่แหล่งทุนหรือโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน แต่สามารถช่วยเจรจากับสมาชิก ผู้สนับสนุน และอาสาสมัครในเครือข่าย หากท่านต้องการขอความช่วยเหลือหรือประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นที่ท่านสนใจ แต่ยังขาดพันธมิตร ขาดการสนับสนุนทางด้านการตลาด หรือคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ร่วมเป็นพันธมิตรทั่วไปหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

พันธมิตรซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเชียงใหม่สร้างสรรค์นั้น พันธมิตรของเราช่วยเหลือในส่วนงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูแลเว็บไซต์ การจัดงาน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ร่วมเป็นสปอนเซอร์

เรายินดีรับการสนับสนุนอยู่เสมอ หากท่านสนใจที่จะให้การสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลัก โครงการ หรืองาน (หรือนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ) กรุณาติดต่อเรา

ร่วมเป็นอาสามัคร

เรายังคงมองหาอาสาสมัครช่วยเหลืองาน ทั้งความสามารถพิเศษที่ท่านมีอยู่ หรือประสบการณ์ทางกราฟฟิกดีไซน์ การจัดงาน การพัฒนาเว็บไซต์ การพิสูจน์อักษร (อังกฤษหรือไทย) การเขียน หรืออื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

www.creativechiangmai.com

PARTICIPATE


Please submit your suggestions via email

to: [email protected]
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919