รางวัลการออกแบบเชียงใหม่


รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) เป็นโครงการที่ริเริ่มและมุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมดีไซน์เนอร์และการออกแบบที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องการเน้นความสำคัญของการออกแบบและส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับรางวัลการออกแบบเชียงใหม่
 
รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2555 และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 โดยในแต่ละปีจะมีคณะกรรมการรางวัลและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นอาสาสมัครมากกว่า 20 ท่าน (ในปีนี้มีคณะกรรมการมากกว่า 40 ท่าน) ที่ได้สละเวลาเพื่อรางวัลการออกแบบนี้ คณะกรรมการหลายท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบ อันประกอบไปด้วยคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในด้านการออกแบบ
 

ประเภทผลงาน

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่มุ่งเน้นไปที่ผลงานการออกแบบร่วมสมัย โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เช่น งานหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย เป็นต้น 2. การออกแบบร้านค้าและการจัดแสดงสินค้า (Retail Design and Product Display 3. การออกแบบสื่อสมัยใหม่ (New Media) เช่น แอนิเมชัน ตัวหนังสือ วิดีโอ หรือเว็บไซต์ เป็นต้น 4. การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างตราสินค้า (Corporate Identity and Branding Design) 5. การออกแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน (Architecture and Interior Design) 6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และ 7. การออกแบบสิ่งที่อยู่ในสาธารณะ (Public Design) 
 

หลักเกณฑ์

เราได้กำหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบ ในภาพลักษณ์ และในความรู้สึก รวมถึงการผลิต และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
  • คุณภาพ (ของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ)
  • ผลิตขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ หรือประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ (เช่น ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้ายี่ห้อนั้น)
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับประโยชน์ คือ
  • ได้รับคำปรึกษาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ จาก TCDC ผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการ CDA
  • ได้รับประสบการณ์ที่สูงขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ในเครือ Creative Chiang Mai ในประเทศและต่างประเทศและรางวัลด้านการออกแบบอื่น ๆ เช่น Demark เป็นต้น
  • ได้รับโอกาสในการแสดงผลงานในงานแสดงนิทรรศการในช่วงรางวัลการออกแบบ และการจัดนิทรรศการอื่น ๆ
  • ได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในหนังสือที่รบรวมผลงานของผู้ได้รับรางวัล CDA ทั้งหมด
  • การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีการออกแบบและการผลิตสินค้าที่ดี
 

การส่งผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน แบบฟอร์มการสมัครและ Facebook page
และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การส่งเสริมเชียงใหม่ ในการพัฒนานักออกแบบ และผลงานการออกแบบที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าอาจเป็นทางอ้อม แต่เราเชื่อว่าควรเป็นเหตุผลที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่
 

ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุน และสปอนเซอร์

 
รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และสื่อสมัยใหม่ รวมถึงการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP), TCDC เช่นเดียวกับเครือข่ายสมาชิกเชียงใหม่สร้างสรรค์ เช่น Idea House, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) Deco-Moda และ Citylife เรายังมองหาและต้องการคำแนะนำและการสนับสนุนจากท่านอยู่เสมอ

CDA2017 Photo Gallery

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919