กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

CCM คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี


คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี

คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่มีความน่านับถือ มีการปฏิบัติการเชิงรุกและมีเครือข่ายกว้างขวาง ซึ่งอาศัยอยู่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและต่างประเทศ บุคคลเหล่านี้จะช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์หลักของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยการโฆษณาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่านทางความสัมพันธ์และสายงานของแต่ละบุคคล และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลเหล่านี้จะยังมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงหรือจากประสบการณ์ที่มี ตำแหน่งคณะกรรมการทูตสันถวไมตรีนี้นับว่าน่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีการแต่งตั้งเป็นทางการโดยการแนะนำของประธานหรือกองเลขาธิการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

Terms of Reference

Goodwill Ambassadors Presentation(PPT)

ลิงค์โปรแกรมใกล้เคียงของเมืองอื่นๆ:

Hamburg: http://marketing.hamburg.de/HamburgAmbassadors-.98.0.html?&L=1

 Copenhagen: http://www.copcap.com/GWA

 • ดร. อรรชกาสีบุญเรือง

  ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)

 • Ms. Annette Kunigagon

  นางแอนเน็ต แคทเธอรีน ขุณิกากรณ์

  เจ้าของ บริษัทอีเกิลเฮาส์ทัวร์เชียงใหม่
  กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไอร์แลนด์ที่เชียงใหม่

 • นางสาวภิมทร์ เขมะสิงคิ

  นางสาวภิมทร์ เขมะสิงคิ

  กรรมการผู้จัดการ/ บรรณาธิการ บ.ตรีศิลา จก.บรรณาธิการบริหาร “Citylife”

 • นางศิริพร นุรักษ์

  นางศิริพร นุรักษ์

  กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)
  สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ลาโมนา ชีสแมน

  นางสาว ลาโมนา ชีสแมน

  ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสตูดิโอแน่นหนา จำกัด

 • นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

  นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 • นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

  นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัด?เชียงใหม่

 • ดร. วิถี พานิชพันธ์

  ดร. วิถี พานิชพันธ์

  อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นายชัยรัตน์ อัศวางกูร

  นายชัยรัตน์ อัศวางกูร

  กรรมการผู้จัดการบริษัท
  วิทอินดีไซน์, โรงแรมปิงนครา เชียงใหม่

 • นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  หุ้นส่วนของติตา แกลลอรี่

 • ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

  ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ดร.ริชาร์ด อิงเกิลฮาร์ท

  ดร.ริชาร์ด อิงเกิลฮาร์ท

  ที่ปรึกษาทางวัฒนธรรม
  องค์การยูเนสโก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

 • Mr. Sebastian Schmidt

  นาย เซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ครีเอทีพจำกัด

 • นายสมิต ทวีเลิศนิธิ

  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
  กก.ผจก. บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

 • นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  ประธานฝ่ายหัตถอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 • นายเอียน เฟนวิค

  ดร. เอียน เฟนวิค

  อาจารย์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919