กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก


เกี่ยวกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก

ข่าวสารเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 27 พ.ค. 2554: เชียงใหม่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลจัดตั้งขึ้นโดยยูเนสโก ในฐานะเมืองแห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและวัฒนธรรม

 

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการพัฒนาโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้จัดการประชุมร่วมกับคุณทิโมธี เคอร์ติส หัวหน้าส่วนวัฒนธรรมจากสำนักงานยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร ในการหารือเรื่องเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก ต่อมาในเดือนเมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of intent) ไปยังที่ทำงานยูเนสโก เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

 

จากการพิจารณาพบว่า เชียงใหม่จะได้รับประโยชน์สูงสุด จากการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกประเภทหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft and Folk Art) ร่วมกับเมืองในเครือข่าย อันได้แก่ คานาซาว่า (Kanazawa) ประเทศญี่ปุ่น อิชิออน (Icheon) ประเทศเกาหลี ซานตา เฟ (Santa Fe) ประเทศสหรัฐอเมริกา และอัสวัน (Aswan) ประเทศอียิปต์ โดยเชียงใหม่ จะเป็นเมืองแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว

 

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำเอกสารสมัคร (Application) เข้าร่วมในเครือข่ายฯ โดยการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับการที่เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับโครงการครีเอทีฟล้านนา (Creative Lanna) ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แม้ว่าการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จะไม่มีกรอบเวลาการรับสมัครที่ชัดเจน จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการส่งเอกสารสมัคร (Application) ภายในปี พ.ศ. 2554 และคาดว่าจะทราบผลการสมัครในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการสมัครสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/

ภาพงานประชุม

ลิงค์สมาชิกเครือข่ายเมืองสรา้งสรรค์

 • radford (ภาพยนตร์)
 • Shenzhen (การออกแบบ)
 • Montreal (การออกแบบ)
 • Kanazawa (งานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน)
 • Aswan (งานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน)
 • Santa Fe (งานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน)
 • Glasgow (ดนตรี)
 • Dublin (วรรณกรรม)
 • Iowa (วรรณกรรม)
 • Melbourne (วรรณกรรม)
 • Edinburgh (วรรณกรรม)

Downloads

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919