กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างสรรค์


รางวัลการออกแบบเชียงใหม่

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและความสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการออกแบบสาขาต่างๆ CDA ให้ความสำคัญการออกแบบร่วมสมัยมากกว่าที่จะเป็นศิลปะหรือหัตถกรรมเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมุ่งไปที่ผลงานที่มีพรสวรรค์ของเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คุณค่าและความสำคัญแก่การออกแบบ รางวัลการออกแบบเชียงใหม่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2555 และในปีนี้ เรากำลังก้าวเข้าสู่การจัดงานเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในแต่ละปี รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ต่างประกอบไปด้วยอาสาสมัครที่สละเวลาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมากกว่า 20 ท่าน โดยต่างเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถในด้านการออกแบบ คณาจารย์จากสาขาต่างๆ รวมทั้งมืออาชีพที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการออกแบบชั้นนำ

อ่านต่อ


TEDxChiangMai

TEDxChiangMai เป็นกิจกรรมอิสระหนึ่งของ TEDx ซึ่งดำเนินงานภายใต้ผู้ถือใบอนุญาตจาก TED อย่างไรก็ตาม TEDxChiangMai เป็นมากกว่างานที่จัดโดยทั่วไป เพราะใช้แนวคิดการเผยแพร่ความคิด บทสนทนา การรับรู้ที่ผ่านมา และเป็นชุมชนของผู้คนที่เชื่อมั่นในความคิด ความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือ ในเดือนกันยายนของทุกปี TEDxChiangMai เป็นการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์นานาชาติในเชียงใหม่ (ปี 2556 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน) นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน TEDxChiangMaiSalon และ TEDxChiangMaiLive ตลอดทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากเชียงใหม่สร้างสรรค์และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปยังเว็บไซต์


แฮนด์เมด-เชียงใหม่

แฮนด์เมด-เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และเชียงใหม่สร้างสรรค์ ซึ่งภายในโครงการฯ นี้ เชียงใหม่สร้างสรรค์เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2554 และให้ความสำคัญแก่จุดเด่นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมไปสู่การพัฒนางานสาขาหัตถกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการฝึกฝน หนึ่งในผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ คือ รางวัลเว็บไซต์ดีเด่นสาขาหัตถกรรมเชียงใหม่

ไปยังเว็บไซต์


Southeast Asia Creative Cities Network

ประชุมครั้งที่ ๒ ของเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2nd Southeast Asian Creative Cities Forum during George Town Festival, Penang, 1-2 August.

ไปยังเว็บไซต์


CCM คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี

คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่มีความน่านับถือ มีการปฏิบัติการเชิงรุกและมีเครือข่ายกว้างขวาง ซึ่งอาศัยอยู่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและต่างประเทศ บุคคลเหล่านี้จะช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์หลักของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยการโฆษณาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่านทางความสัมพันธ์และสายงานของแต่ละบุคคล และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลเหล่านี้จะยังมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงหรือจากประสบการณ์ที่มี ตำแหน่งคณะกรรมการทูตสันถวไมตรีนี้นับว่าน่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีการแต่งตั้งเป็นทางการโดยการแนะนำของประธานหรือกองเลขาธิการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

อ่านต่อ


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก ข่าวสารเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 27 พ.ค. 2554: เชียงใหม่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลจัดตั้งขึ้นโดยยูเนสโก ในฐานะเมืองแห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการพัฒนาโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้จัดการประชุมร่วมกับคุณทิโมธี เคอร์ติส หัวหน้าส่วนวัฒนธรรมจากสำนักงานยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร ในการหารือเรื่องเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก ต่อมาในเดือนเมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of intent) ไปยังที่ทำงานยูเนสโก เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์...

อ่านต่อ


เทศกาล CNXP เชียงใหม่เอ๊กซ์พีเรียนซ์

CNXP กิจกรรมและการประชุมสร้างสรรค์ประจำปีในด้านดนตรี เทคโนโลยี ภาพถ่ายและภาพยนตร์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 ที่ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ซึ่งในช่วงกลางวันจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตผลงาน และในช่วงเย็นจัดในรูปแบบกิจกรรมบันเทิง อีกทั้งในช่วงปลายปี 2557 มุ่งให้ความสำคัญการจัดงานโดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาพยนตร์ เทคโนโลยี ซอฟแวร์ ดนตรี และภาพถ่าย เข้าไว้ด้วยกัน

ไปยังเว็บไซต์


Entrepreneurship: GEW Chiang Mai

ในทุกๆ ปี เราจัดโครงการและงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยทั่วไปแล้ว เราให้ความสำคัญกิจกรรมนี้ในช่วงระหว่างสัปดาห์ผู้ประกอบการโลก Global Entrepreneurship Week (GEW)จัดงานสัมมนาและสนับสนุนการแข่งขันช่วงสัปดาห์ผู้ประกอบการโลกในเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group “IT” ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ผู้ประกอบการโลกนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ไปยังเว็บไซต์


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919