>

อัตลักษณ์องค์กร กลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูน

By

Iconic Create Studio

Province 

Lamphun

Description

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรของ LET: Lamphun Eco Textile โดยกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO จังหวัดลําพูน ตัวโลโก้มีความหมายเชิงนามธรรมที่สื่อถึงการรวมกลุ่ม ผสานกลมเกลียว คล้ายกับใจฝ้ายที่ผูกมัดเป็นเกลียว ปรับรูปทรงให้คล้ายกับสัญลักษณ์มงคลคือ อินฟินิตี้ และออกแบบรูปทรงของตัวสัญลักษณ์ให้มีความเป็นธรรมชาติ เข้าถึงง่ายและทันสมัย โดยใช้สีเขียวเป็นสีหลักในการแสดงอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ที่สื่อสารถึงความเป็นธรรมชาติ ร่วมกับสีรองอีกสองโทนคือ สีน้ำตาลอ่อนและสีเทาอ่อน เพื่อแสดงถึงธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการสร้างสรรค์ และนำวัตถุดิบพื้นฐานนี้ไปต่อยอดเป็นการออกแบบส่วนประกอบอื่น ๆ ขององค์กร