>

โรงแรม ลิตเติ้ลเชลเตอร์

By

โรงแรม ลิตเติ้ลเชลเตอร์

Province 

Chiang Mai

Description

การออกแบบพื้นที่ของโรงแรมนั้นได้ร้อยเรียงวัสดุสมัยใหม่-วัสดุเก่า เล่นกับแสงสว่างที่ลอดผ่าน Facade ที่มีความโปร่งแสงและแสงเงาตกกระทบที่สื่อสารถึงการตีความหมายของงานหัตถกรรมในวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยภายในนำเสนอแนวคิด “Rediscover” ของเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองเก่า โคมลอย ร่มบ่อสร้าง ป่าสน ภูมิประเทศของผาช่อ และกระจกเกรียบที่มีความระยิบระยับ สะท้อนรูปแบบงานสถาปัตยกรรมล้านนา ตัวผู้ออกแบบต้องการชุบชีวิตใหม่ให้กับงานหัตถกรรมร่มบ่อสร้างที่มีความเป็นมากว่าหนึ่งร้อยปีได้ถูกนำมาให้คำนิยามใหม่ให้กับสถาปัตยกรรมในส่วนโถงต้อนรับ