>

บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด (เชียงใหม่)

บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด (เชียงใหม่)

บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด (เชียงใหม่) ก่อตั้งเมื่อปี 2015 โดย
มีเป้าหมายหลักคือ เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมการให้บริการ
ด้าน IT solutions ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ
และเว็บไซต์ ออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(AI) นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาด้านบริการ
Amazon Cloud Services นำโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ของตนเอง บริษัทฯ มีการ
ผสมผสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนช้นั นำต่าง ๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่: 333 M. 4, Thasala, Mueang, Chiang Mai 50000

เบอร์โทรศัพท์: 052-009-373, 02-619-2100

อีมล: [email protected]

Facebook bda.co.th

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

N/A

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ระบบ software ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยการ
สะสมแต้มผ่าน Web Application เป็นระบบที่มาแทนกระดาษหรือ
พลาสติกที่ใช้ในการสะสมแต้มหรือสะสมแสตมป์ โดยจะมีกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งระบบจะทำการ
เก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ความถี่ในการใช้บริการ แต้มที่ได้เพื่อระบุ
กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นกลุ่ม ๆ ระบบยังสามารถใช้ในการระบุลูกค้าที่
หายไป เพื่อทำการดึงลูกค้ากลับมาด้วยโปรโมชันพิเศษ (Win-Back
Campaign) และยังหากลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านค้าได้อีก
ด้วย (Prospect) ซึ่งระบบนี้จะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้
และช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการตรงกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของร้านค้า ทำให้เกิดกำไรที่เติบโตและสร้างความยั่งยืน
ให้กับร้านได้ในระยะยาว

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที