บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำกัด

บริษัท โอแคร์ ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน และพัฒนาซอฟต์แวร์
หลัก ๆ การให้บริการของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. บริการโอแคร์เจาะเลือดตรวจสุขภาพถึงบ้าน ที่มาของบริการเกิด
จากการการตอบโจทย์เรื่องการเดินทาง การรอคิว หรือการไม่มี
เวลาของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และเนื่องด้วยการ
เดินทางที่ยากลำบาก ทำาให้เกิดบริการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการเจาะ
เลือดและการตรวจสุขภาพถึงบ้านอีกช่องทางหนึ่ง เป็นหนึ่งในตัว
เลือกให้ลูกค้าเลือกใช้บริการและเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้มากยิ่ง ขึ้น
โดยที่ไม่ต้องเดินทาง2. เช็กอัพ แมเนเจอร์ (Check up Manager)
เนื่องจากการอตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลปัจจุบันให้กับกลุ่ม
โรงงาน หรือกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการ
ตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งการออกตรวจ
แบบเดิมที่ทางโรงพยาบาลใช้นั้น ต้องลงข้อมูลบนกระดาษและต้อง
ให้เจ้าหน้าที่นำกลับไปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซ้ำที่โรงพยาบาลอีก
ครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่เยอะและละเอียด ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหา
และได้พัฒนาตัวเช็กอัพ แมเนเจอร์ สำหรับบริหารจัดการระบบตรวจ
สุขภาพสำหรับโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลจัดการและเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จะช่วยลดความผิดพลาด
ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร

ที่อยู่: 15/11 Fl.3 Chonpratan Rd., T. Suthep, Muang Chiang Mai 50200

เบอร์โทรศัพท์: 099 131 9919

อีมล: [email protected]

Facebook Facebook – Ocare - โอแคร์ บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพถึงบ้าน

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

Line ID – @ocarehealth

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น